党歌《万众一心》

党歌《万众一心》

Gerakan nadi ibu pertiwi
Cabaran bersama dihadapi
Penuh keazaman berdedikasi
Mencapai cita-cita murni
Pelbagai Bangsa satu keluarga
Berbakti untuk negara
Menegakkan demokrasi agar Negara terus dihormati
Satu hati, kita satu hati!
Wan zhong yi xin, wo men wan zhong yi xin!
Ondru padu vom, nahm ondru padu vom!
Satu hati, kita satu hati!
Berpandu prinsip rukunegara
Maju makmur adil saksama
Gerakan turut bersama
Mencapai wawasan negara
Satu hati, kita satu hati!
Wan zhong yi xin, wo men wan zhong yi xin!
Ondru padu vom, nahm ondru padu vom!
Satu hati, kita satu hati!
Satu hati, kita satu hati!